top of page

Herrens möte

2 februari

Herrens möte

Enligt Mose lag skulle varje förstfödd helgas till Gud i templet och ett offer frambäras, ett lamm eller, för fattiga familjer, två duvor. Så gjorde också Guds moder Maria och den Helige Josef med Jesus Kristus när han blivit fyrtio dagar gammal och det är den högtiden vi firar idag, som kallas Herrens möte. Herren kom till världen inte för att upphäva lagen utan för att uppfylla den (Matt. 5:17). Han tog på Sig vår natur och upprättar oss genom att vara lydig till lagen, som Han själv gett, men som människan överträtt, och visar på så vis att vägen till försoning med Gud är lydnaden. Han blir den ödmjukaste och fattigaste av oss alla.


I templet möter de den helige Symeon, en rättfärdig man som levde i templet och som väntade på uppfyllelsen av profetian att han inte skulle dö förrän han hade fått se och röra vid Kristus. Symeon symboliserar hela Israels förväntan. Han tar Herren i sina armar och säger: "Herre, nu låter du din tjänare gå hädan i frid efter ditt ord, ty mina ögon hava sett Din frälsning, vilken Du har berett till att skådas av alla folk: ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna, och en härlighet som skall givas åt Ditt folk Israel."


Den bönen läser vi dagligen i Vespers gudstjänst. Den gamla lagen upphör genom Kristi uppenbarelse och Symeon förkunnar den sista profetian om Frälsarens lidande och Uppståndelse. För de orättfärdiga kommer det att bli till fall, men upprättelse för dem som tror på Honom.


Förutom de redan nämnda personerna kan man även se på ikonen profetissan Hanna som var en gammal änka och som levt många år i templet och tjänat Herren i fasta och bön. Hon väntade också på Messias och kom också fram till barnet och prisade Gud för Israels frälsning.


Helige Theofan Eremiten skriver i en predikan om denna högtid att vi kan själva möta Herren i våra egna liv om vi lever i ånger och omvändelse, gråter över allt dåligt vi gjort i våra liv och bestämmer oss för att göra bara det som behagar Gud. Det är det första steget på vägen för att möta Herren.


Han fortsätter att säga att om vi gör allting vi gör till Herrens ära, för Kristi skull, allt vi ser och hör, om vi är tysta eller talar, äter eller dricker, sitter eller går; kan allt bli tillägnat Herren och bli helgat genom Hans heliga Namn om vi ständigt ber till Honom. På så sätt kommer du möta Herren varje minut av ditt liv. Jesusbönen, "Herre Jesus Kristus, förbarma Dig över mig, syndare" är en stor hjälp i detta arbete. Men inte bara den för sig själv, utan under förhållanden då hela vår ande riktas mot Herren. Då kommer du kunna mottaga Herren i din famn med en glädje som aldrig kommer att tas ifrån dig. (Joh. 16:22)

bottom of page