top of page

2 oktober: De heliga Kyprianos och Justina


Idag firar vi de heliga Kyprianos och Justina och vårt huvudkloster i Grekland som är tillägnat helgonen har sin festdag. Där finns vår Biskop Kyprianos som också firar sin namnsdag idag. Vi önskar dem alla Chronia polla och en välsignad festdag idag! Den helige Kyprianos var först en avgudadyrkare och magiker som använde sig av onda krafter, men när han försökte använda dem på den kristna Justina förstod han att det fanns en annan kraft som var starkare än den han använde sig av. Det fick som följd att han ångrade sitt onda leverne och döpte sig. Såsmåningom blev han även biskop och vigde den heliga Justina till diakonissa, nunna och abbedissa för ett kloster. Tillsammans led de martyrdöden runt år 270 i Bithynia i Mindre Asien.

bottom of page