top of page

12 oktober: Den helige Symeon den nye teologen


Eftersom den helige Symeon den nya teologens dag faller under Stora fastan, firas han också den 12 oktober. Han har skrivit en av våra mest rörande och poetiska böner som vi läser inför mottagandet av den heliga Nattvarden. Här är två uttdrag från den bönen:

"Jag vet, min Frälsare, att ingen

har syndat så mot Dig som jag,

ej gjort de gärningar, som jag har handlat.

Dock vet jag ock; o, väl jag vet det,

att överträdelsernas mängd

och mina synders mångfald

ej övergå Guds stora tålamod,

Hans rika nåd mot mänskors barn.

Nej, de som ivrig ånger känna,

med kärleks olja smörjer Du,

så att de stråla. Du renar dem

och gör dem del av ljuset."

"Fördold för Dig, min Gud, mitt väsens ursprung,

o Du Förlossare, är ej en tår,

ja, ej en tårens del.

Det som jag än ej gjort, det såg Ditt öga;

ty skrivet i Din bok är allt,

vad ännu icke skett.

Se till min svaghet,

se Du till min trötthet! Se huru stor den är!

(...)Du all världens Herre,

förlåt mig all min synd..."

bottom of page