top of page

22 oktober: De sju ynglingarna från Efesus


De sju ynglingarna från Efesus gömde sig i en grotta nära Efesus år 250 för att komma undan Decius´ förföljelse av de kristna. Genom Guds försyn kom en sömn över dem och de sov i 184 år, till den helige Theodosius den yngres regim, då doktrinen om uppståndelsen ansattes av heretiker. När de vaknade bekräftade de i allas åsyn den kroppsliga uppståndelsen och sedan avsomnade de igen år 434. De åberopas som hjälp för dem som har sömnsvårigheter.

bottom of page