top of page

23 oktober: Aposteln Jakob, Herrens broder


Aposteln Jakob, Herrens broder och förste biskop av Jerusalem var son till Josef, trolovad med Guds Moder, från hans första äktenskap. Guds Moder förblev jungfru även efter att hon fött Frälsaren. Efter Herrens himmelsfärd valdes aposteln Jakob enhälligt till förste biskop av Jerusalem. Han skrev brevet bland epistlarna i den Heliga Skriften som bär hans namn. Han skriver att det är inte tillräckligt för någon att säga att han har tro på Kristus, man måste också visa sin tro i gärning: "Ja, såsom kroppen utan ande är död, så är ock tron utan gärningar död." (Jak. 2:26). Han sammansatte den gudomliga liturgin som bär hans namn, vilken är källan till alla liturgier i den Ortodoxa Kyrkan. Judarna stenade honom till döds, men han bad för sina plågare liksom Kristus själv gjort: "Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör" (Luk. 23:34).

bottom of page