top of page

24 oktober: Martyren Arethas, hans kompanjoner och kung Elesbaan av Etiopien


Idag firar vi den helige martyren Arethas och hans medmartyrer. De levde i staden Najran (dagens Yemen) där den helige Arethas var guvernör. Dhu Nuwas, som var jude, tog makten i landet och försökte få de kristna att förneka sin tro. Ledd av Arethas vägrade en stor grupp kristna detta och blev så halshuggna och brända till döds år 524. När alla män blivit dödade fördes kvinnorna inför tyrannen och uppmanades att förneka Kristus eller dö. Alla föredrog döden och klandrade sin förföljare med sådan djärvhet att denne utbrast att inte ens männen hade förolämpat honom med sådant förakt. I allians med Bysantium befriade kung Elesbaan av Etiopien (se ikonen) Najran från Dhu Nuwas och uppreste kyrkor till martyrernas ära. I slutet av sitt liv drog sig kung Elesbaan, som också firas som helgon denna dag, tillbaka och levde som eremit. Han skickade sin krona som gåva till den Heliga gravkyrkan i Jerusalem.


bottom of page