top of page

27 oktober: den helige Nestor


Idag firar vi den helige Nestor, som blivit introducerad till den kristna tron av den helige Demetrios, som vi firade igår. Nestor besökte Demetrios i fängelset och bad om hans välsignelse för att utmana en jätte vid gladiatorspelen, som hölls då i Thessalonike, för att visa den Sanne Gudens kraft. Den unge mannen Nestor inträdde på arenan, gjorde korstecknet och sade: "O, Demetrios´ Gud, hjälp mig!" och liksom i kampen mellan David och Goliat besegrade han jätten Lyaeus med ett dödande slag. Både de heliga Nestor (till vänster på ikonen) och Demetrius (i mitten) blev sedan avrättade för sin kristna tros skull. Till höger på ikonen är den helige Loupos, Demetrios vän som begravde honom, och som också led martyrdöden för sin tro. På samma sätt som Nestor åberopar vi "våra heliga fäders förböner" i den Ortodoxa Kyrkan när vi ber, inte för att vi inte kan be direkt till Gud, men för att få hjälp och "förstärkning" av våra förfäder att be till Honom.

bottom of page