top of page

1 november: den heliga Helena av Sinope


Den heliga Helena var från en from kristen familj och levde på 1700-talet i Sinope i Pontos. Hon hade ett rent hjärta som var fyllt av kärlek till Jesus Kristus. En dag när hon var 15 år gammal skickade hennes mor henne till staden för att inhandla broderitråd. Då fick stadens guvernör, den turkiske Pashan, syn på henne och blev betagen av hennes skönhet och fylld av åtrå till henne försökte han besudla henne. Men till sin förvåning och förargelse han kunde inte närma sig flickan för en osynlig vägg hindrade honom. Den osynliga väggen var den inre bönen som Helena bad inom sig. Hon hade lärt sig utantill de sex psalmerna från Orthros, morgongudstjänsten i den ortodoxa kyrkan, vilka hon reciterade inom sig och som skyddade henne från Pashans närmanden. När han inte lyckades med sina syndfulla uppsåt lät han kasta henne i fängelse. Hon lyckade rymma, men han hotade med en massaker av alla greker i staden om flickan inte utlämnades till henne. Liksom Abraham en gång var beredd att offra sin son, överlämnade Helenas far sin dotter som ett offer för att undvika en stor massaker. Pashan försökte återigen besudla flickan, men den inre bönen fortsatte att skydda hennes kyskhet som en osynlig vägg. Hon blev då torterad och led martyrdöden. Hennes reliker gjorde många mirakel och finns nu i Thessalonike. Särskilt har människor med huvudvärk blivit helade med hjälp från den heliga Helena.

bottom of page