top of page

8 november: De heliga änglarnas dag


Idag firar vi de främsta härförarna av de himmelska krafterna, ärkeänglarna Mikael och Gabriel och alla andra himmelska, okroppsliga krafter. Gud har skapat änglarna till att tjäna Honom. Ordet "ängel" betyder "budbärare" och Gud skickar dem för att vaka över jorden. Vi får alla genom vårt dop en skyddsängel vid vår sida som ständigt hjälper oss och påminner oss om att göra det goda. Änglarna saknar kroppslig tyngd, men Gud kan ge dem kroppslig form så att vi kan se dem om det behövs. T.ex. när ärkeängeln Gabriel blev sänd till Guds Moder för att meddela henne om att hon skulle föda Gud till världen genom den Helige Andens kraft.

Gud skapade allting gott; Han är aldrig orsak till något ont. Det onda kom till när Lucifer, ängeln av högsta rank, blev högmodig och ville bli likvärdig med Gud. Lucifer vände kärleken, som han skulle ge till Gud, istället till sig själv. På så sätt gjorde han uppror mot Ljuset och föll ned i helvetets djup och drog i fallet med sig en mängd änglar. Ljusets ängel förvandlades till mörkrets ängel och i sin ovilja att ångra sig och komma tillbaka till Gud valde han onskan, d.v.s. frånvaron av Guds kärlek. Han blev den vi kallar djävulen och änglarna han drog med sig kallar vi demoner. När ärkeängeln Mikael, som var full av ödmjukhet, såg detta, ropade han till de trogna änglarna "Låt oss vara uppmärksamma!" (d.v.s. "låt oss vara vaksamma", vilket diakonen eller prästen utropar i de viktigaste momenten i den gudomliga liturgin). Enligt en mycket gammal tradition var dagens högtid insatt av de heliga fäderna för att åminna denna samling av änglar som sammankallades av ärkeängeln Mikael i vaksamhet och enhet.

Ikonen är målad i Heliga Änglarnas Kloster i Grekland och är utsmyckad till klostrets festdag som firas idag.

bottom of page