top of page

9 november: Den helige Nektarios av Aegina


Idag firar vi minnet av ett av modern tids mest älskade grekiska helgon: den helige Nektarios av Aegina (1846-1920). (Ikonen som visas här är målad av den i evig åminnelse Moder Kypriane (+2000), grundare av Heliga Änglarnas kloster, Grekland. Hon var ingen ikonmålare men hennes kärlek till helgonet lyser fram i ansiktsuttryckets skönhet.)

Helgonet är känt för sin anspråkslöshet och barnlika oskuldsfullhet kombinerat med hans vältaliga predikningar, generösa allmosor trots hans egen fattigdom, mildhet och faderliga kärlek. Trots detta var den helige Nektarios ändå utsatt för ont förtal under hela sitt liv, på grund av andras avundsjuka. Helgonet försökte aldrig hämnas eller ens försvara sig själv, men med anmärkningsvärt tålamod förlät han alltid sina falska anklagare. I gengäld gav Gud honom gåvan att utföra mirakel redan under sin livstid och sedan hans avsomnande har oräkneliga mirakel skett genom hans heliga reliker som finns att vörda i nunneklostret som han grundade på Aegina. Han är särskilt känd för helande av cancer för människor som lidit av det i olika delar av världen.

Läs ett levande exempel på ett av hans mirakel på engelska här: http://www.synodinresistance.org/Theology_en/E3d5018AgNektariosThayma.pdf

bottom of page