top of page

Den helige Martin, biskop av Tours, Gaul


En känd incident från den helige Martins liv (född runt år 316) var då han fortfarande var katekumen och mötte en tiggare som bad om allmosor och som ingen av de förbipasserande såg åt. Martin hade ingenting att ge honom, annat än sin rock. Han skar den mitt itu med sitt svärd och gav tiggaren den ena halvan så att han kunde skyla sig själv i kylan. Den natten uppenbarade sig Jesus Kristus för Martin klädd i den halva rocken som han hade gett till tiggaren. Herren sade till de många änglarna runt omkring: "Martin, som fortfarande är katekumen, klädde mig i denna rock". På så sätt bevisade Herren sanningen i sina egna ord: "’Sannerligen säger jag eder: Vadhelst I haven gjort mot en av dessa mina minsta bröder, det haven I gjort mot mig.’ (Matt 25:40)

bottom of page