top of page

Överlämnande av handmålad ikon


Söndagen den 15 december (nya kalendern) besökte vi Sollentuna kyrkas församlingshem, St Larsgården, (Svenska kyrkan) för att överlämna den handmålade Kristusikon de beställt från vårt kloster. De hade även bett oss att tala lite om ikoner.

Ikonen togs emot med en känsla av högtidlighet av distiktschef Charlotte Jigin och vice ordföranden i distriktsrådet Rolf Nordemar, som under en längre tid, tillsammans med några andra församlingsmedlemmar, kämpat och bett för att få en ikon till sin församling. Sedan presenterade vi en översikt av den bysantiska ikonens betydelse, dess symbolik och teknik. Ett bildspel visades i samband med detta för att ge konkreta exempel och visa olika typer av ikoner. Vi hoppas att kunna publicera det i sin helhet på vår hemsida under den kommande veckan. Efteråt följdes alla närvarande åt till församlingshemmets andaktsrum med Rolf Nordemar med ikonen i spetsen, där den fick sin överenskomna plats.

De ansvariga och församlingsmedlemmarna visade oss stor uppskattning för att vi kommit och ett uppriktigt och varmt intresse för ikoner. Flera köpte av de tryckta ikoner som vi gjort i ordning i klostret och tagit med.

Vi hoppas att Kristusikonen ska bli till stor välsignelse och vara "ett fönster till himlen" för alla i Sollentuna församling. Tack alla ni som närvarade för ert positiva gensvar!

bottom of page