top of page

12 december: Den helige Herman av Alaska


Den helige Herman av Alaska är den som spred kristendomen i Amerika och ses som deras skyddshelgon. Han föddes 1756 i Moskva. Han blev munk i klostret Valaam i Ladogasjön nära polcirkeln. Han utvaldes till att bli en av missionärerna som skickades till Alaska. De infödda aleuterna i Alaska var mycket öppna för Guds ord och ca 7000 personer döptes på ett år. Missionärerna motarbetades dock av inhemska shamaner, de dödade den helige Juvenal, som blev martyr, vars minne också firas i dag. Motstånd fick de även från ryska nybyggare, så mycket att tre av den helige Hermans kompanjoner blev så missmodiga att de lämnade missionsarbetet och Herman blev ensam. Helgonet slog sig ner på ön Spruce där han levde i enkelhet, askes, bön, kärlek till Gud och människor. Han var som en fader för aleuterna, han tog hand om de sjuka, tröstade de sorgsna och bad för de döda. Han sade "Att älska Gud är att alltid tänka på Honom, att tjäna Honom dag och natt och göra Hans vilja i allting". Han insomnade i frid i Herren 1836.

Idag firar vi även den helige Peter aleuten som var den första av amerikansk härkomst som led martyrdöden 1815.

bottom of page