top of page

Den heliga Theodora


Den heliga Theodora, som vi firar idag var mycket vacker, intelligent och hade en varm tro och tillgivenhet till den Ortodoxa tron. Hon blev utvald att gifta sig med kejsaren Theofilus (830), som var en grym förföljare av de heliga ikonerna. Hon utförde sina plikter som maka och kejsarinna och gjorde allt hon kunde för att mildra sin makes grymheter. Den heliga Theodora vördade ikonerna i hemlighet och gav diskret hjälp till bekännarna av ikonerna. När Theofilus blev sjuk i dysenteri och låg på sin dödsbädd i ångest, tog Theodora fram en ikon av Guds Moder, vilken han kysste och bekände den sanna tron innan hans själ lämnade kroppen.

Efter hans död tog Theodora över rollen som regent. Hon återställde de heliga ikonernas plats i Kyrkan och kallade tillbaka dem som skickats i exil på grund av bekännandet av ikonerna. De heliga fäderna fördömde heretikerna, bekräftade förordningarna från det sjunde ekumeniska konciliet (787) och samlades med alla bekännare, präster och munkar för en lång procession, officiellt återställande vördnaden av de heliga ikonerna på den första söndagen i Stora Fastan år 843. Sedan dess firas i den Ortodoxa kyrkan Ortodoxins triumf samma söndag varje år.

Den heliga Theodora slutade sitt liv som nunna, i ett liv i fasta och bön. Hon lämnade sin själ i Guds händer den 11 februari 867. Hennes reliker finns att vörda på ön Korfu i Grekland.

bottom of page