top of page

21 maj: de heliga, apostlalika Konstantin och Helena


Den helige Konstantin blev den förste kristne kejsaren i Romarriket år 306. När han var ute i krig fick han se ett kors på himlen och orden "genom detta tecken skall du segra". Nästa natt uppenbarade sig Jesus Kristus för honom i en dröm och förklarade för honom Korsets innebörd. Den helige Konstantin lät göra ett banér med Korsets symbol och tog med det på slagfältet och besegrade sina fiender. Under den helige Konstantins regim blev kristendomen tillåten att utövas fritt, då de kristna tidigare hela tiden varit förföljda. Han sammankallade även det första ekumeniska konciliet i Nicea 325 där han själv deltog. Hans mor, den heliga Helena gjorde en resa till Jerusalem och fann där Kristi Kors och hon lät uppföra många kyrkor på många platser i det Heliga Landet.

bottom of page