top of page

Pingst


Idag firar vi Pingsten och den Helige Andens utgjutande över apostlarna, vilka var samlade då en mäktig vind kom och fyllde rummet de befann sig i och tungor av eld kom och vilade över var och en av dem och de började då tala på olika språk. De enkla fiskarmännen blev upplysta av den Helige Anden och blev lärare för hela världen då de sedan gick ut för att sprida Evangeliet. Dagens troparion lyder: "Välsignad vare Du, Kriste vår Gud, Du som gjorde fiskarena mycket visa, i det att Du över dem sände Den Helige Ande och genom dem hopsamlade allt människosläktet. O, Du människoälskande, ära vare Dig!" Idag läser vi åter i inledningsbönerna tilll varje gudstjänst: "Himmelske Konung, Tröstare, Du Sanningens Ande, Du som är allestädes närvarande och uppfyller allt, det godas Skatt, o Du Livgivare, kom och tag Din boning i oss och rena oss från allt ont och fräls, O Gode våra själar."

bottom of page