top of page

Martyrerna av Kina


Idag firar vi de heliga martyrerna av Kina som led martyrdöden år 1900 i Kina. De var infödda Ortodoxa kineser som vuxit upp i den Rysk-ortodoxa missionen i Peking, som grundats 1685. De Ortodoxa kristna där uppmanades under Boxarupproret att förneka sin tro eller att bli torterade till döds. 222 medlemmar av missionen i Peking ledda av deras präst Metrophanes Tsi-Chung och hans familj vägrade förneka Kristus och blev värdiga martyrdöden. Läs en artikel på engelska om händelsen här.

bottom of page