top of page

Historien om Guds Moders hymn "Axion estin"


Idag firar vi Guds Moders ikon "Axion Estin" av följande anledning. År 980 levde några munkar i en eremitboning på det heliga berget Athos i Grekland. Den äldre munken begav sig en kväll till ett större kloster för en helnattsgudstjänst, medan en novis stannade kvar i eremitboningen. Medan denne ensam sjöng "...ärorikare än kerubim och utan jämförelse mer ärad än serafim..." i morgongudstjänsten, "Orthros" (som vanligtvis görs på kvällen eller på natten), uppenbarade sig Ärekängeln Gabriel i skepnad av en munk och sjöng samma hymn, men med följande strof först: "Sannerligen är det tillbörligt att prisa dig salig, o Theotokos, du evigt saliga och helt otadliga, du vår Guds Moder". Novisen fann hymnen mycket vacker och bad sin besökare skriva ner den, vilket ängeln gjorde mirakulöst genom att med sitt finger rista in den i en stenplatta och sedan försvann han. Stenplattan fördes sedan till det kejserliga hovet i Konstantinopel och det ekumeniska patriarkatet som bevis på miraklet. Hädanefter började denna hymn att sjungas i den gudomliga Liturgin i alla kyrkor. Ikonen av Guds Moder framför vilken hymnen sjungits kallas "Axion estin" på grekiska, dvs "Sannerligen är det tillbörligt...".

bottom of page