top of page

Helige Johannes av Shanghai och San Fransisco


Idag firar vi den helige Johannes Maximovitch, Ärkebiskop av Shanghai och San Fransisco. Hela sitt liv levde han asketiskt liv, hängiven i bön och han hjälpte många människor i olycka och bedrövelse. Han firade liturgi varje dag, sov sittandes ungefär en timme om dagen och höll strikt fasta till kvällen. Han beskyddade och tröstade de rysk-ortodoxa i exil efter revolutionen 1917. Han var en otröttlig herde i Kina, Filippinerna, Europa och Amerika. Genom hans missionärsarbete konverterade många till Ortodoxin. Han föddes i Kharkov i Ukraina, nära den ryska gränsen, 1896. Under det ryska inbördeskriget flydde hans familj till Belgrad, där han senare blev tonsurerad till munk och vigd till präst. 1934 gjordes han till biskop av Shanghai. Efter att kommunisterna tagit makten där fick han sin tjänst i Paris och sedan i Bryssel. 1962 blev han Ärkebiskop av San Fransisco. Han insomnade i Seattle 1966 och sedan dess har han utfört många mirakel. Han reliker har förblivit oförstörda.

bottom of page