top of page

Heliga Makrina och Serafim av Sarov


Oik-M-Basileiou-2013.png

Den heliga Makrina firas idag den 19 juli. Även hennes moder Emily firas som helgon denna dag. Makrina var från en familj som var känd för sin helighet och även fadern Basilios och hennes syskon firas som helgon. Särskilt kända av hennes syskon är den helige Basilios (1januari) och Gregorios av Nyssa (10 januari). Efter att Makrinas trolovade dött, avstod hon från andra friare, trots att hon var vacker, vis och från en fin familj. Hon valde i stället att leva som jungfru i asketiskt liv och bön. Hon påverkade sin bror Basilios att vända sig bort från värdslig ära och ägna sitt liv åt Guds tjänst. Makrina grundade ett nunnekloster, där hon avslutade sitt jordiska liv år 379.

Idag firas även upptagandet av den helige Serafim av Sarovs reliker som skedde 19 juli 1903, då Tsar Nicholas II (se 4 juli) och storfurstinnan Elizabeth (5 juli) närvarade. Den helige Serafims minne firas även den 2 januari. Han föddes 1759 i Kursk och vid 19 års ålder gick han in i klostret i Sarov där han beundrades av alla för sin lydnad,

StSeraphim sw.jpg

asketiska liv och ödmjukhet. Han tonsurerades till munk 1786. Åtta år senare började han leva som eremit i skogen, vilket han gjorde under 15 år. Det var då han bad under 1000 dagar och nätter på en sten i skogen för att överkomma en frestelse från den onde. I skogen besöktes han även av rånare som slog honom tills han var halvdöd, utan att han försökte försvara sig. Han hade sedan en uppenbarelse av Guds Moder, apostlarna Petrus och Johannes, då hon sade om Fader Serafim ”han är en av oss”. 1810 kom helige Serafim tillbaka till klostret där han levde i avskildhet. Efter fem år började han ta emot besökare för att ge dem tröst och andlig vägledning, på uppmaning av Guds Moder själv. Hon sade också till honom att ta hand om den andliga vägledningen av nunneklostret Diveyevo. Han helade människor från kroppsliga sjukdomar, förutsade saker som skulle hända och kunde se vad

som dolde sig i människors hjärtan. Han hade 12 uppenbarelser av Guds Moder under sitt liv, den senaste när hon berättade för honom om hans kommande bortgång, vilken skedde 1833. Den helige Serafim gjorde många mirakel i sitt liv och efter sin bortgång. Han är ett mycket älskat helgon. Han brukade hälsa människor han mötte med frasen ”Kristus är uppstånden, min glädje!”.

bottom of page