top of page

Den helige Johannes teologen


Idag firar vi den helige Johannes teologen, lärljungen "som Jesus älskade", som lämnade sitt arbete som fiskare och följde Herren. Han var en av de utvalda som fick se Kristi härlighet på berget Tabor och den som lutade sig mot Herrens bröst under den sista måltiden. Han var den ende av lärljungarna som var Herren trogen ända till Korset, då han också blev anförtrodd att beskydda Guds Moder som sin moder.Efter uppståndelsen predikade den helige Johannes Evangeliet i Mindre Asien och Efesus tillsammans med sin lärljunge Prochorus. De var med om skeppsbrott, fick arbeta som slavar och blev sedan skickade i exil till ön Patmos. Han omvände många och gjorde många mirakel. Han skrev det fjärde Evangeliet, Uppenbarelseboken och de tre Johannesbreven. Gud lät honom veta om i förväg när han skulle dö och hans lärljungar begravde honom. Prochorus berättar att när de senare kom för att öppna graven igen, var den tom. Enligt Traditionen blev han upptagen till himmelen i uppfyllelse av Herrens ord i Evangeliet till aposteln Petrus angående aposteln Johannes: "Om jag vill att han skall leva kvar, tills dess jag kommer, vad kommer det dig vid?" (Joh. 21:23)

ag-Ioannis-Theologos-me-Proxoro.jpg

bottom of page