top of page

1 oktober: Guds Moders beskydd


holy-protection-of-the-mother-of-god-novgorod.jpg
P1040414.JPG

Idag firar vi Guds Moders beskydd. Denna dag firas till minne av en vision som den helige Andreas, dåre för Kristi skull (firas den 28 maj), såg av Guds Moder under en agrypnia (nattgudstjänst) i kyrkan i Blachernae i Konstantinopel runt år 470. Han såg Guds Moder vaka ovanför församlingen medan hon höll sitt dok över dem, som ett tecken på hennes beskydd över människorna. Hon lämnade sedan sitt dok kvar i kyrkan för att visa att hennes beskydd alltid är med oss.

"O rena Guds Moder, du är i sanning de hjälplösas styrka. Vi som är nedtyngda är uppresta av dig och genom dig lyftas vi upp, ty du är allas beskydd och vår medlare inför Gud." (Från "Orthros", morgongudstjänsten, tillägnad Guds Moders beskydd)

Bilden är från kyrkan i ett kloster i Canada tillägnat Guds Moders beskydd som hör till vår synod som firar sin festdag idag.


bottom of page