top of page

De heliga martyrerna Kyprianos och Justina


Igår firade vi de heliga martyrerna Kyprianos och Justina och klostret i Grekland där vår Metropolit bor hade sin festdag. Bilden är från gårdagens firande med ikonen av helgonen och deras reliker framför. Den helige Kyprianos var först en avgudadyrkare och magiker som använde sig av onda krafter, men när han försökte använda dem på den kristna Justina förstod han att det fanns en annan kraft som var starkare än den han använde sig av. Det fick som följd att han ångrade sitt onda leverne och döpte sig. Sedan blev han även biskop och vigde den heliga Justina till diakonissa, nunna och abbedissa för ett kloster. Tillsammans led de martyrdöden runt år 270 i Bithynia i Mindre Asien.

21skmfhotorji.jpg

bottom of page