top of page

Den helige aposteln och evangelisten Lukas


Idag firar vi den helige aposteln och evangelisten Lukas. Enligt Kyrkans Tradition var han

den förste ikonmålaren och målade ikonen av Guds Moder medan hon fortfarande fanns här på jorden. Han visade henne ikonen, hon lovordade det och sade: "Må Hans nåd, som var född av mig, vara med dessa ikoner". Så ikonmålningen är välsignad av självaste Guds Moder. Han målade sedan flera ikoner av Kristus, Guds Moder och av apostlarna, vissa finns kvar och kan vördas än i våra dagar.

Aposteln Lukas inleder en ny period i Kyrkans historia med ikonerna. Han vågar att närvarandegöra det gudomliga, det heliga och oskapade med hjälp av skapad materia: trä och färg. Ikonerna får en helgande, dogmatisk och missionerande funktion. Den första ikonen av Guds Moder som han målade är den då hon håller Kristus. Den har dogmatisk karraktär därför att den visar i bild Guds människoblivande.

Aposteln Paulus omnämner Evangelisten Lukas i Kolosserbrevet 4:14: "Lukas, läkaren, den älskade brodern, hälsar eder..." Aposteln Lukas skrev Evangeliet med hans namn och Apostlagärningarna. Han predikade Guds ord, blev vigd till biskop och led martyrdöden.

Lukas

bottom of page