top of page

Citat om ikoner av den helige Johannes av Kronstad


"Se, vi har ikoner av Frälsaren, Guds Moder och andra. De kristnas kärlek till dem, önskan att alltid bära deras avbild i våra tankar och hjärtan, i vår själva natur, som är både sinnlig och andlig, har framkallat nödvändigheten av att framställa dem medelst ikonmåleriet, att ställa dem på husets mest värdiga plats och andäktigt vörda dem, först med hjärtat och sedan även kroppsligen. Och hur sammanfaller icke vördandet av ikoner med Guds uppsåt! I ikonerna ger oss himmelen sitt svar som Herren fordom gjorde ur arken i tabernaklet. Många av ikonerna lyser av underverk." Den helige Johannes av Kronstadt (1829-1908)

Icon corner.jpg


bottom of page