top of page

Den helige Jakob som kallas Herrens broder


Idag firar vi den helige Jakob som kallas Herrens broder eftersom han var son till Josef, trolovad med Guds Moder, från hans tidigare äktenskap. Aposteln Jakob var med vid flykten till Egypten, när Guds Moder och den helige Josef flydde undan Herodes med Kristus, för att han inte skulle bli dödad. Här intill kan vi se ikonen för händelsen. Aposteln Jakob blev sedan vald till den förste biskopen av Jerusalem. Han är författare till episteln med hans namn i Nya Testamentet och sammansatte den första Gudomliga Liturgin som sedan blev källan till alla liturgier i den Ortodoxa Kyrkan. I vissa kyrkor och kloster firas denna liturgi fortfarande denna dag. Den helige Jakob led martyrdöden i Jerusalem, stenad till döds av judarna.

flight to Egypt.jpg

bottom of page