top of page

Finns det helgon i vår tid?


AG 524.jpg

Ja, det gör det! Den Helige Nektarios, vars minne vi firar idag, är ett bevis på det. Han levde 1846-1920 och är den särskilda beskyddaren av ön Aegina i Grekland där han grundade ett nunnekloster och där hans grav och reliker finns. Han räddade ön från torka genom sina böner och helade många sjuka. Många mirakel skedde genom honom redan i hans livstid och fortsätter att ske än i våra dagar. Han är särskild känd för att hela cancer, även om hans förböner åkallas för hjälp mot många olika åkommor.

Han föddes i Thrace, sydväst om Svarta havet och efter att ha gått i skola i Konstantinopel, blivit munk på Chios, studerat i Aten, blivit vigd till präst i Alexandria och ärkemandrit i Kairo, blev han konsekrerad till metropolit av Pentapolis under Alexandrias jurisdiktion. Han blev dock förtalad på grund av andras avundsjuka och fick lämna Egypten. Han försökte inte försvara sig eller hämnas. Han fick sedan platsen som rektor på Rizarios skola för blivande präster i Aten. Han var mycket älskad av folket för sina predikningar, för sin generositet, trots sin egen fattigdom, och för den faderliga kärlek som han gav och han blev en andlig vägledare för många. Trots detta fortsatte han att leva som en enkel munk i bön och asketiskt liv och firade den gudomliga liturgin. Några av hans andliga döttrar bad honom att grunda ett kloster för dem, vilket han gjorde på ön Agina, där han levde från 1908 till slutet av sitt liv.

bottom of page