top of page

Helige Johannes Chrysostomos


st John Chrysostomos med ap Paulus.jpg

Vår stora kyrkofader den Helige Johannes Chysostomos firar vi idag. Han är författare till den Gudomliga liturgin som vi firar i den Ortodoxa Kyrkan idag, men även många viktiga kyrkliga verk, bl.a. kommentarer till aposteln Paulus epistlar. På ikonen kan vi se hur en av hans lärljungar såg den Helige Paulus själv diktera för Johannes vad han skulle skriva. Hans namn betyder "guldmun" och han kallades så på grund av sina vältaliga predikningar som ärkebiskop av Konstantinopel från år 398. Ofta fick han tysta ner applåderna från sina åhörare. Hans ord fick folk att älska Gud och ett liv i dygd. Trots sin höga position levde han som en enkel munk i akes och bön. Han gav till de fattiga, besökte de sjuka och fängslade, men gick aldrig på fina banketter. Han blev skickat i exil för sin rättframhets skull och för att han uttalat sig kritiskt om kejsarinnan Eudoxias omoraliska leverne och på grund av andra biskopars avundsjuka. Men han höll kontakten med sina andliga barn brevledes. Hans sista ord var "Ära åt Gud för allting!".


bottom of page