top of page

30 november: Helige Aposteln Andreas


Philothei_uppenbarelse_andreas.jpg

På ikonen kan vi se hur den Helige aposteln Andreas, som vi firar idag, uppenbarar sig för den Heliga Philothei och uppmanar henne att bygga ett kloster. Han är den av Jesu lärljungar som först blev kallad att följa Honom. Innan dess var han lärljunge till Johannes Döparen, som pekade ut Kristus för honom och sade : "Se Guds Lamm". Andreas och Johannes Teologen följde efter Jesus dit han bodde och spenderade dagen med Honom. Efter det var han övertygad om att han funnit Messias. Han berättade det för sin bror Simon Petrus och de lämnade sina sysslor som fiskare och följde Jesus.

Efter Kristi uppståndelse och Pingsten fick aposteln på sin lott att predika Evangeliet runt Svarta havets kust, där han omvände och döpte många. Han led martyrdöden i Patras på Peleponessos i Grekland genom att korsfästas upp och ner. Det var en glädje för honom att få imitera Kristus ända in i döden genom sättet han blev dömd att dö och han hindrade dem som försökte befria honom. Hans reliker finns att vörda idag i en kyrka tillägnad honom i Patras.

bottom of page