top of page

6 december: Helige Nikolai av Myra


st nicholaos.jpg

Ett av våra mest kända och älskade helgon i både öst och väst är den Helige Nikolai, vars minne vi firar idag. Han är mest känd för sin stora generositet. På ikoner avbildas han alltid med en djupröd klädnad, vilket symboliserar just denna dygd. Ikonen på bilden är en myrraströmmande ikon. Man kan se bomullen under ikonen som samlar upp myrran. Ikonen finns i den Ortodoxa kyrkan i Argentina. Den är tryckt på Athos i Grekland men kunde inte säljas för att den inte var perfekt, utan bortskänktes som gåva. Senare märkte man att det kom myrra från den.

Den Helige Nikolai såg sig själv som en förvaltare av gods som tillhörde de fattiga och såg till att hålla sina goda dygder hemliga för att inte förlora sin himmelska belöning. Särskilt en historia från hans liv nämns i samband med helgonet, då han lämnade pengar anonymt till en fattig man och på så sätt räddade hans döttrar från att bli sålda till prostitution. Det finns även flera historier om hur han räddat människor på sjön från skeppsbrott och helgonet åberopas särskilt som beskyddare av sjöfarande. Han deltog i det första ekumeniska kyrkomötet i Nicea 325 och stred mot arianismens heresi. Han var den gode herden för de troende, som sörjde honom djupt efter hans avsomnande i Myra, i nuvarande Turkiet, där han begravdes i en kyrka tillägnad honom. När saracenerna intagit Myra förflyttades helgonets reliker till Bari i Italien, där de kan vördas idag. Av det ryska folket vördas han som beskyddare av grödor, men i väst ses han som särskild beskyddare av unga människor och skolbarn.

bottom of page