top of page

Herrens förfäders söndag


propatores.jpg

Vi som firar Kristi Födelse med den gamla kalendern åminner denna söndag Herrens jordiska förfäder Abraham, Isak, Jakob och deras ättlingar. Enligt skrifterna skulle Kristus födas från Juda stam för att uppfylla profetiorna och fullborda föreningen mellan Gud och människan. Juda var en av Jakobs tolv söner, Isak var fader till Jakob och Abraham Jakobs fader. Abraham kom från ett släkte av avgudadyrkare, men när han blev kallad av Gud att gå till Kanaans land, lämnade han allting i tro. Han blev sedan lovad av Gud att få oräkneliga ättlingar.Liksom Abraham är vi kallade av Gud att lämna ett främmande land av världslig fåfänglighet och synd och följa Herren till det Förlovade landet, där Kristus ska kunna födas i oss. Som Aposteln Paulus skriver i Galaterbrevet 3:26-29: Alla ären I Guds barn genom tron, i Kristus Jesus; ty I alla, som haven blivit döpta till Kristus, haven iklätt eder Kristus. Här är icke jude eller grek, här är icke träl eller fri, här är icke man och kvinna: alla ären I ett i Kristus Jesus. Hören I nu Kristus till, så ären I därmed ock Abrahams säd, arvingar enligt löftet.

bottom of page