top of page

Helige Serafim av Sarov


Agios Seraphim.jpg

En av våra nya ikoner på vår hemsida är det älskade ryska helgonet den Helige Serafim av Sarov, vars minne firas idag och den 19 juli. Han levde 1760-1833, först som enkel munk sedan som eremit innan han började ta emot människor för tröst och andlig vägledning. Han bad för hela världen, botade sjuka, förutsade framtiden och sågs strålande av ljus. Han älskade barn och enkla människor. Vilda djur åt ur hans händer i Sarovs skogar. Till dem som var plågade och bekymrade sade han alltid: "Sök att nå inre frid och tusenden omkring dig skall bli frälsta". Genom den Helige Serafims förböner, må vår Herre ge oss den inre friden!

Originalikonen är målad i Heliga Änglarnas kloster i Grekland.

bottom of page