top of page

En lysande stjärna av barmhärtighetIdag firar vi vårt klosters skyddshelgon, den Heliga Philothei, nunnemartyren av Aten. Synaxarion beskriver henne som en lysande stjärna av barmhärtighet under den mörka tiden av den turkiska ockupationen av Grekland, då hon kom att betyda mycket för det grekiska folket, särskilt för kvinnor. Hon hjälpte dem och stärkte dem i att bevara sin kristna tro och inte bli muslimer som många tvingades till. Hon anordnade även socialt välgörenhetsarbete, som soppkök, sjukhus och skolor.

I Grekland genomförs i regi av vår metropolis av Oropos och Fili varje vecka en "agrypnia metanoias", dvs en helnattsgudstjänst i "ångerns tecken" för att be om allas ånger och omvändelse i dagens kris som Grekland befinner sig i. Gudstjänsten till den Heliga Philothei firas varje gång och hon åberopas särskilt som hjälp för den grekiska nationen och dess folk. Må hon komma till deras och allas vår hjälp så att vi alla omvänder oss, ångrar oss och tar vårt ansvar för det som händer i världen!

Heliga Philothei föddes i Aten 1522 och redan i tidig ålder utmärkte hon sig genom sin kärlek till Gud och sina medmänniskor. Efter tre års äktenskap blev hon änka vid unga år och blev uppfylld av en längtan att få ge sig själv till vår Herre och Gud, vilket hon fullföljde efter sina föräldrars död. Som följd av att den Helige Aposteln Andreas uppenbarade sig i en syn, byggde hon ett kloster nära sitt hem på den plats där det gamla ärkebiskopssätet i Aten idag finns. Där blev hon vid 24 års ålder nunna. Hon blev ledare för dess stora systraskap, omkring 200 nunnor, och donerade till klostret den enorma förmögenhet hon ärvt av sina föräldrar.

Under det att Heliga Philothei ständigt växte i helighet skedde många under i hennes livstid genom kraften av hennes brinnande tro och gränslösa kärlek. Hon var ofta i onåd hos den barbariska turkiska överhögheten på grund av hennes arbete i kärlek till Kristus och det grekiska folket och till slut blev hon grymt slagen och svårt sårad av turkarna den 3 oktober 1588. Så vann hon martyrkronan för Kristi skull som en följd av dessa skador den 19 februari 1589.

Efter ett år när hennes kvarlevor grävdes upp befanns de vara oförstörda och fyllda med välluktande myrra. Glorifieringen ägde märkligt nog rum redan 10 år efter hennes död genom patriarkatets beslut. De undergörande relikerna av den Heliga Philothei, nunnemartyren, bevaras i ett dyrbart relikskrin i katedralen i Athen. Ikonen på bilden är en mosaik och den finns i Atens centrum där helgonet levt och verkat.

Hennes fullständiga liv i detaljerad beskrivning kan du hitta här


bottom of page