top of page

14 nytryckta ikoner14 nytryckta ikoner på kanvas, monterade på träskiva i storlek A3 är klara! Dessa är några av ikonerna som Heliga Konstantin och Helenas Grekisk-ortodoxa församling i Stockholm, Vårberg, har beställt av oss för årets alla högtider, söndagarna i fastan, för Påskveckan samt för söndagarna i Penetekostariontiden som kommer efter fastan.


bottom of page