top of page

Syndarnas försvarerskaVi har en ny ikon på vår hemsida som är målad i vårt moderkloster i Grekland. Ikonen föreställer Guds Moder och Kristus och den kallas "Syndarnas försvarerska". Den kallas så därför att på orginalikonen finns en text som lyder: "Jag är syndarnas försvarerska inför min Son som har anförtrott mig att höra dem. Och de som ger mig glädjen att höra dem kommer att få erhålla evig glädje genom mig". Kristusbarnets båda händer är förenade med Guds Moders som i en överenskommelse.

Man vet inte vem som urprungligen målade den första ikonen, men dess namn tror man komma ifrån Akatistoshymnen till Guds Moders beskydd där en strof lyder: "Gläd dig, du som ger dina händer till Gud som ett försvar för oss."

1843 såg många människor i drömmar att det fanns en undergörandeikon som var bortglömd under damm och bråte i ett kloster i Ryssland. Det var just denna ikon som hittades och folk flockades kring den för att be inför den och genom den blev många helade för olika sjukdomar. Ett barn som var förlamat fick sin hälsa återställd och många som bad inför den under en koleraepidemi blev friska.

Ikonen kan beställas i tryck från vår hemsida i storlekar upp till 60 cm breda.


bottom of page