top of page

En fråga om innebörden av Uppståndelsens ikonNyligen fick vi en fråga om innebörden av Uppståndelsens ikon. Det kanske finns fler som är intresserade av att läsa vårt svar.

Fråga: Jag har just köpt en ikon - Uppståndelsen (bifogar bild). Jag förstår ju att det är uppståndelsen den visar men jag vill veta vad varje del i den betyder. Vilka människorna är; Vad är tanken bakom att den ser ut just som den gör. Jag vill kunna förklara den för andra som undrar. Tacksam för hjälp med detta.

Svar:Tack för att du vänder dig till oss med din fråga om Uppståndelsens ikon. Eftersom ingen såg Kristus just den stunden när han uppstod, visar den Ortodoxa ikonen av Uppståndelsen Hans nedstigande i dödsriket. Andra ikoner som föreställer Kristus utanför sin grav med soldaterna bländade av ett ljus osv är inte en korrekt Ortodox framställning.

På den ikonen som du köpt, vilken är den korrekta, kan man se dödsrikets portar som Kristus står på, som Han trampat ned, och under det ser man en bunden person som symoliserar Hades/ dödsriket, som bundits av Kristi Uppståndelse. Runt omkring personen kan vi se nycklar och lås som är dödsrikets nycklar och lås som Kristus sprängt sönder med sin Uppståndelse. Det finns beskrivet i många av vår Kyrkas hymner som sjungs i kyrkan varje söndag då vi firar Kristi Uppståndelse:

Du har i bitar slagit sönder dödsrikets portar, o Herre, och gjort slut på dödens makt genom Din död, och Du har frigivit Ditt släkte genom att förläna oförgänglighet till världen tillsammans med liv och stor nåd. Såsom Gud och Herre, o Kriste, av Din egen vilja, har Du nedstigit i dödsriket och plundrat döden och på tredje dagen uppstått igen, uppresande med Dig Adam, som hållits fången av dödsrikets kedjor och förgängelse. Adam ropade och sade: Ära vare Din uppståndelse, o Du människoälskande.

Och på Påsken sjunger vi: Kristus är uppstånden från det döda och med sin död Han döden nederlagt och åt dem som är i gravarna liv Han bragt.

Personerna som Kristus drar upp ur sina gravar är Adam och Eva. De andra personerna är profeter och rättfärdiga, vi ser t.ex. kung David och Salomo och Johannes Döparen som befunnit sig i dödsriket fram till Kristi Uppståndelse pga av syndafallet. I och med Uppståndelsen besegrar Kristus döden och stiger ned i dödsriket och befriar de rättfärdigas själar och öppnar vägen för dem till Himmelriket.

Hoppas att detta är en tillfredsställande beskrivning för dig om Uppståndelsens ikon. De Ortodoxa ikonerna är teologi i färg, inte bara en bild av något som skedde en gång för länge sedan.

bottom of page