top of page

Heliga Philotheis dagIdag firar vi vårt klosters skyddshelgon, den Heliga Philothei. Hon kom att betyda mycket för det grekiska folket under den turkiska ockupationen under 1500-talet, särskilt för kvinnor. Hon hjälpte dem och stärkte dem i att bevara sin kristna tro och inte bli muslimer som många tvingades till. Hon grundade flera kloster, hjälpte de fattiga och anordnade socialt välgörenhetsarbete, som soppkök, sjukhus och skolor.

Hon föddes i Aten 1522 och redan i tidig ålder utmärkte hon sig genom sin kärlek till Gud och sina medmänniskor. Efter tre års äktenskap blev hon änka vid unga år och blev uppfylld av en längtan att få ge sig själv till vår Herre och Gud, vilket hon fullföljde efter sina föräldrars död. Som följd av att den Helige Aposteln Andreas uppenbarade sig i en syn, byggde hon ett kloster nära sitt hem på den plats där det gamla ärkebiskopssätet i Aten idag finns. Där blev hon vid 24 års ålder nunna. Hon blev ledare för dess stora systraskap, omkring 200 nunnor, och donerade till klostret den enorma förmögenhet hon ärvt av sina föräldrar.

Under det att Heliga Philothei ständigt växte i helighet skedde många under i hennes livstid genom kraften av hennes brinnande tro och gränslösa kärlek. Hon var ofta i onåd hos den barbariska turkiska överhögheten på grund av hennes arbete i kärlek till Kristus och det grekiska folket och till slut blev hon grymt slagen och svårt sårad av turkarna den 3 oktober 1588. Så vann hon martyrkronan för Kristi skull som en följd av dessa skador den 19 februari 1589.

Efter ett år när hennes kvarlevor grävdes upp befanns de vara oförstörda och fyllda med välluktande myrra. Glorifieringen ägde märkligt nog rum redan 10 år efter hennes död genom patriarkatets beslut. De undergörande relikerna av den Heliga Philothei, nunnemartyren, bevaras i ett dyrbart relikskrin i katedralen i Athen.

Hennes fullständiga liv i detaljerad beskrivning kan du hitta här.

Bilden är från kapellet i vårt kloster tillägnat den Heliga Philothei från en festdag till hennes ära. Må hennes förböner hjälpa oss alla att vara starka och stå upp för vår tro såsom hon gjorde!


bottom of page