top of page

Det Heliga Korset


Den tredje söndagen i Stora fastan firar vi det Heliga Korset. Det påminner oss om Kristi Korsfästelse som vi åminner i Stilla, heliga veckans fredag. Det påminner oss också om att hela fastan är en tid när vi är korfästa med Kristus, som gudstjänsttexten för denna dag lyder: "Genom fyrtiodagarsfastan är vi också på ett sätt korsfästa, då vi dör till våra begär".

Men söndagens tema är också glädje och triumf. Genom Korset besegrade Herren döden och Golgata ses i ljuset av den tomma graven. Halvvägs genom fastan är ger vördnaden av Korset oss kraft att hålla ut i fastan och förbereder oss för att mottaga Kristi Uppståndelse. En särskild gudstjänt firas denna dag då prästen går i procession med Korset på en bricka omgivet av blommor med tända ljus och rökelse. Alla troende vördar sedan det Heliga Korset, vilket leder oss till livet.bottom of page