top of page

Den lame mannens söndagDenna söndags tema är Kristi helande av den lame mannen vid Betesda i Jerusalem där det låg många sjuka, blinda och halta människor. En viss tid kom en ängel och rörde om i vattnet i bassängen som fanns där och den som först steg ned blev frisk. Där låg en man som hade varit sjuk i trettioåtta år. När Jesus fick se honom och höra hur länge han legat där frågade Han honom om han ville bli frisk. Då svarade han att han inte hade någon som kunde hjälpa honom ner i vattnet. Då sade Jesus: "Stå upp, tag din säng och gå." Mannen blev frisk, tog sin säng och gick. När Jesus träffade honom senare sade han till honom:"Se, du har blivit frisk; synda inte mer så att ingenting värre drabbar dig." (Joh.5:1-14) I dagens troparion ber vi Herren att Han också ska hela våra själar som är lama av synd och överträdelser.


bottom of page