top of page

Helgonförklaring av Helige Chrysostomos den nye bekännarenDenna ikon har nyligen målats gemensamt av ikonmålarelever och lärare i ikonmålarverkstaden i Grekland som drivs i regi av Heliga Kyprianos och Justina kloster. Den föreställer Helige Chrysostomos den nye bekännaren som i maj i år helgonförklarades i vår synod. En officiell helgonförklaring av synodens biskopar är inte en handling som gör helgonet till helgon, det är Gud som bestämmer och visar oss med olika tecken vem som är helgon. T.ex. att helgonets reliker avger väldoft, som i detta fall. En ceremoni som kallas helgonförklaring kungör personens helighet officiellt då namnet skrivs in i Kyrkans helgonförteckning under en högtidlig liturgi.

Helige Chrysostomos kallas bekännare därför att han kämpade för den sanna Ortodoxa trons traditioner och höll fast vid den gamla, eller fädernas kalender, när den ändrades i Grekland 1924. Han fick utstå stort lidande, förföljelse och exil för detta men visade aldrig bitterhet mot dem som gjorde honom illa.

Fotona intill visar arbetet med ikonen i ikonmålarverksatden i Grekland. Vi har även hjälpt till med den från vårt kloster vid ett besök där i oktober förra året.


bottom of page