top of page

Alla helgons dagI dag är det alla helgons söndag. En vecka efter Pingsten firar vi frukterna av den Helige Andens ankomst till världen: glorifieringen av helgonen som "grunden till Kyrkan, fullkomnandet av Evangeliet, de som uppfyllde vår Frälsares ord i gärning" (från Vesperns gudstjänst till alla helgons söndag).

Vi firar helgonen för att visa deras goda exempel, så att vi ska göra som dem och vända oss bort från synden och det världsliga och efterlikna deras mod och tålamod i kampen för att uppnå dygderna. Alla helgon vi känner till firas en särskild dag under året, men denna dag firar vi även alla helgon som aldrig blivit kända för världen.

Ikonen är målad i Heliga Änglarnas kloster i Grekland och till den har en djupgående teologisk-ikonografisk studie gjorts i samarbete med Heliga Kyprianos och Justina kloster, Fili, Grekland, vilken kan läsas på engelska här. I slutet av studien finns en lista på vilka helgon som är avbildade på ikonen. Under änglarna är en rad med apostlalika helgon (t.ex. Heliga Konstantin och Helena) och i raden som Kristus ger den Heliga Nattvarden till är apostlarna. I raden under dem finns martyrer (t.ex. den helige förste martyren Stefanos, den heliga Katarina och helige tsaren Nikoalos) och i nästa rad profeter och rättfärdiga (t.ex. profeterna Moses och David och heliga Joakim och Anna). Under dem ser vi hierarker (t.ex. helige Basilios, Johannes Chrysostomos och helige Nikolaos) och i den undre raden munkar och nunnor (t.ex helige Serafim av Sarov och den heliga Makrina).


bottom of page