top of page

Sep 11 Johannes Döparens halshuggningIdag åminner vi den Helige Johannes Döparens halshuggning. Ikonen på bilden målades i vårt kloster tidigare i år. Johannes Döparen kunde inte hålla tyst när Herodes, ståthållaren i Galliléen, gifte sig med sin brors hustru Herodias och han anklagade dem för omoraliskt leverne.

Herodias ville hitta ett sätt att döda Johannes Döparen och hon fick sitt tillfälle när Herodes höll gästabud på sin födelsedag för stadens förnämsta män. Då kom Herodias dotter Salome och dansade för gästerna och behagade dem så att Herodes lovade med ed att ge henne vad hon än bad om. Hon frågade sin mor vad hon skulle be om och hon svarade att be om Johannes Döparens huvud på ett fat, vilket flickan gjorde. Herodes blev bekymrad, men på grund av sin ed inför bordsgästerna lät han henne få sin vilja fram och skickade en drabant att hugga huvudet av Johannes och gav flickan hans huvud på ett fat.

Meningen med denna dramatiska död var att Johannes Döparen såsom han hade förberett folket på jorden för Messias ankomst genom att predika omvändelse och bättring, skulle han också gå före Kristus till dödsriket och förbereda själarna där innan Kristus genom sin korsfärstelse och uppståndelse befriade dem.

Johannes Döparen lär oss genom sitt liv och sin död att strida mot synden intill döden, inte bara av respekt för Guds lag, men även för att växa i dygd och hjärtats renhet. Även om åminnelsen av helgons död är ett tillfälle till glädje så fastar vi denna dag, oavsett vilken dag i veckan det är. Infaller dagen lördag eller söndag är olja tillåtet, annars är det strikt fasta och gudstjänsttexterna understryker orättfärdigheten i Herodes handlande.


bottom of page