top of page

Guds Moders födelseIdag, den 8 september enligt kyrklig kalender, firar vi Guds Moder, Theotokos, födelse och en hymn i dagens gudstjänst lyder: "Joakim och Anna befriades från barnlöshetens vanära och Adam och Eva från dödens förstörelse genom din heliga födelse, o du Obefläckade, som ditt folk, befriat från överträdelsernas skuld, firar genom att ropa till dig: Den ofruktsamma kvinnan födde Theotokos, som närer våra liv."

Guds Moders föräldrar Joakim och Anna var fromma och gudfruktiga. Joakim bad till Gud och bar fram offergåvor för att befria dem från skammen och vanäran att de var barnlösa. Deras offergåvor blev dock avvisade i templet för att de inte hade någon egen avkomma. I sin förtvivlan gick Joakim upp på ett berg och bad, medan Anna bad i sin trädgård. Gud hörde till deras böner och skickade Ärkeängeln Gabriel till Anna och lovade henne att hon skulle föda ett barn trots sin höga ålder. Anna lovade i sin tur att ägna sitt barn till Guds tjänst. Även Joakim hade fått besök av Ängeln och när de möttes igen gladde de sig över att deras vanära skulle få sitt slut.

Så som Ängeln lovat födde Anna mycket riktigt ett barn senare som fick namnet Maria och hon var Herrens utvalda käril för att uppfylla Hans frälsningsplan för människosläktet. Genom att Herren tog plats i Marias sköte, antog Han mänsklig gestalt för att fullt ut dela vår fallna natur, förutom synden. Han utvalde henne som en fläckfri boning, till att bli den nya Eva, källan till vår frälsning. Så att det är denna högtid som är början till vår frälsning. Vi önskar alla en välsignad Guds Moders födelses högtid idag!


bottom of page