top of page

Theotokos avsomnandes festdagDen 15 augusti firar vi Guds Moders avsomnande (28 augusti med nya kalendern). Denna Guds Moders högtid är den största och viktigaste av dem alla, vilken föregås av en två veckor lång fasta. Genom rätt och traditionell förberedelse inför en festdag tränger vi djupare in i dess Mysterium och det leder oss ännu ett steg på vägen till föreningen med vår Herre. En festdag bör firas med Liturgi och genom att höra texterna i Afton- och morgongudstjänsterna just för högtiden som ger oss större förståelse för den. Vi sjunger följande troparion:

I födandet har du bevarat din jungfrulighet och i ditt avsomnande har du icke lämnat världen, o Theotokos. Du har övergått till livet, ty du är Livets moder, och genom dina förböner löser du våra själar från döden.

Enligt den Ortodoxa Kyrkans tradition, skickade Herren ärkeängeln Gabriel till Sin Moder för att meddela henne om att tiden var inne för henne att lämna jordelivet. Guds Moder gick då upp på Olivberget och bad innerligt och länge. Sedan återvände hon hem och förberedde sin begravning, medan hon tackade Gud. Apostlarna som var utsända i världen för att predika Evangeliet, hämtades mirakulöst tillbaka till Jerusalem för att kunna ta farväl av Herrens Moder. Hon välsignade och tröstade apostlarna och gav så upp sin själ i sin Sons händer. Med stor vördnad begravde apostlarna henne i Getsemane, där hennes grav fortfarande kan besökas av pilgrimmer i Jerusalem.

I mitten av ikonen finns Jungfru Maria, Theotokos, utsträckt på en bädd eller bår död, med armarna korslagda. Det lilla barn som Kristus håller i på ikonen är Guds Moders själ, vilken Han upplyfter till Himmelen. Att Theotokos framställs som ett spädbarn symboliserar att hennes ande pånyttföds till evigt liv efter sin död. Till höger, bakom Theotokos’ huvud, står aposteln Petrus, bugande sig och hållande ett rökelsekar, med vilket han beröker. På den motsatta sidan, till vänster, står aposteln Paulus, också bugande, seende på Theotokos och med sin högra hand sträckt mot henne i djup vördnad. Sorg är liksom skrivet i deras ansiktsutryck. Nära var och en av dessa två står fem andra apostlar med sorgtyngda ansikten. Kristus med Theotokos i Sina händer har glorior, liksom också änglarna. Apostlarna och biskoparna avbildas dock utan glorior, för att tyngdpunkten i ikonen inte skall förskjutas från Kristus och Theotokos.

Vi önskar alla en välsignad högtid till Guds Moder Theotokos avsomnande. Må hon alltid vara till allas vår hjälp och beskydd!


bottom of page