top of page

Den förlorade sonens söndagI vår kyrkas gudstjänsttexter står det idag:

Vår Frälsare lär oss var dag med Sin egen röst: låtom oss därför lyssna till Skrifterna om den förlorade sonen som blev vis igen och med tro låtom oss följa hans botfärdighets goda exempel. Med hjärtas ödmjukhet låtom oss ropa till Honom som känner alla hemligheter: Vi hava syndat emot Dig, barmhärtige Fader och är icke värdiga att någonsin bliva kallade Dina barn igen som förut. Men då Du av naturen är full av kärlek till människan; mottag mig och gör mig till en av Dina drängar.

Den andra söndagen i Triodion, gudstjänstboken för Stora fastan, har temat liknelsen om den förlorade sonen (Luk. 15:11-32). Det är kanske ett av våra mest älskade avsnitt från Evangeliet, som man kan säga sammanfattar hela dess budskap. Vi kan alla identifiera oss med den förlorade sonen, vi har alla fallit i synd och vänt oss bort från Gud. Men oavsett hur många gånger vi gör det, försäkrar denna liknelse oss om att Gud alltid tar emot oss med öppen famn såsom en älskande Fader när vi omvänder oss.

Men ånger och omvändelse kräver också att vi aktivt gör något som den förlorade sonen som bestämmer sig för att resa sig upp och gå tillbaka till sin Faders hus. Omvändelse är inte bara att känna sig missnöjd, utan att bestämma sig för att ändra på det som är fel i ens liv.

Temat omvändelse förbereder oss inför Stora fastan som börjar inom kort, vilken är en period då vi ägnar mer tid och kraft åt vårt andliga liv och försöker att bli bättre som kristna människor och ändra sådant i vårt liv som skiljer oss från Gud. Det är ett bra tillfälle för oss att börja om på nytt och åter försöka närma oss Gud i fasta, bön och omvändelse.

Se fler av Triodions gudstjänsttexter för denna och kommande söndagar här.


bottom of page