top of page

Helige Johannes Klimakos - vår vägledare i den kristna asketiska kampenDen Helige Johannes Klimakos ("Stegen") är den fjärde söndagen i Stora fastan tillägnad. Han levde på 500-talet i Egypten och redan som tonåring gick han i kloster. Efter 19 år i lydnad till sin andlige fader fick han välsignelse att leva som eremit och sedan blev han vald till abbot i klostret på Sinai berg. Det var där han skrev sin berömda bok "Stegen till gudomliggörelse". Den skrevs för klosterfolk men kan är inte bara för munkar och nunnor. Han belyser till andliga livets psykologi på ett sätt som är tillgängligt även för lekmän.

Som traditionellt Ortodoxt kristna förstår vi betydelsen av att försöka leva ett asketiskt liv, det vill säga att kämpa mot våra lidelser, vilket är nödvändigt om vi vill kalla oss kristna. Målet för oss är gudomliggörelse, men för att uppnå det måste vi först kämpa mot våra synder och lidelser genom att hålla Evangeliets budord. Många av oss befinner oss långt från målet och just därför ger oss Helige Johannes Klimakos i sin bok vägledning hur vi ska överkomma våra lidelser och synder. Utan att rena oss från ilska, hat, girighet, lust och alla andra lidelser kan vi aldrig uppnå gudomliggörelsen.

Första steget i boken "Stegen" är "om avsägelse av världen". Lekmän förväntas inte lämna världen men de bör kämpa emot girighet och ett världsligt sätt att tänka. Helige Johannes Klimakos säger att om en lekman föraktar materiella ägodelar kommer denne att befrias från gräl men om en munk är girig kommer han att "kämpa till döds för en nål". Han fortsätter:

Vissa personer som lever i världen har frågat mig: "Hur kan vi som är gifta och har sociala åtaganden leva ett liv i enskildhet?" Jag svarade dem: "Gör allt gott du kan; tala inte illa om någon, stjäla inte, ljug inte, var inte arrogant mot någon, hata inte någon, frånvara inte från Kyrkans gudstjänster, var barmhärtig mot de behövande, förolämpa inte någon, förstör inte någon annans husfrid och var nöjd med vad era äkta makor kan ge er. Om ni beter er på så sätt är ni inte långt från Himmelriket."


bottom of page