top of page

Den blinde mannens söndag


Dagens söndag handlar om när Kristus helade mannen som varit född blind. Kristus gjorde en deg av spott och lera och sa till mannen att gå och tvätta sig i Siloams damm så skulle han bli frisk, vilket mannen gjorde och blev frisk. (Joh. 9:1-38) Kristi lärjungar frågade om det var mannen själv eller hans föräldrar som hade syndat på grund av att han var född blind, eftersom när Kristus helat den lame mannen sade Han till honom att gå och inte synda mer. Men denna gång sade Kristus att mannen som varit född blind hade nu blivit seende för Guds härlighets skull.

Kristus sände mannen att tvätta sig i dammen för att pröva hans tro och lydnad och eftersom mannen trodde och lydde blev han frisk. I dagens gudstjänsttexter sjunger vi: "Ty Du öppnade icke endast de kroppsliga ögonen på mannen som varit blind från sin moders liv, utan även hans själsliga ögon. Därför bekände Han Dig, den dolde Guden, som giver alla stor nåd."

Må vår Herre öppna allas våra själsliga ögon så att vi må tro på Honom, lyda Honom och leva efter Hans bud!


bottom of page