top of page

Kristi himmelsfärd


Idag firar vi Kristi himmelsfärd och sjunger: Du har stigit upp i härlighet, o Kriste vår Gud, och med löftet om Den Helige Ande givit Dina lärjungar stor glädje; och genom välsignelsen blevo de förvissade om att Du är Guds son och världens återlösare.

Sedan Du fullgjort frälsningsordningen för vår skull, förenande jorden med himlarna, uppsteg Du i härlighet, o Kriste vår Gud, utan att gå bort ifrån oss, men evigt förblivande oskiljaktigt hos oss, ropar Du till dem som älskar Dig: Jag är med eder och ingen skall kunna stå emot eder.


bottom of page