top of page

Pingsten: Den Helige Andens nedstigande, vår "Tröstare"Femtio dagar efter Påsk firar vi Pingstens stora högtid då den Helige Anden kom ner över apostlarna i form av tungor av eld. På Pingsten firar vi inte bara nedstigandet av den Helige Anden utan hela Treenighetens mysterium.

Pingstens ikon framställer inte bara händelsen i rummet där apostlarna mottog den Helige Anden. Det ser vi tydligt genom att även aposteln Paulus är närvarande på ikonen, även om han inte ens var kristen vid tiden för Pingsten. Han målas på ikonen för att visa att den Helige Anden nedsteg inte bara över apostlarna utan över hela Kyrkan.

Apostlarna avbildas som sittande på en hästskoformad bänk, vilket visar på Kyrkans enhet och ordning. Denna ordning visas också genom att apostlarna sitter placerade i enlighet med ålder och betydelse. Alla är dock avbildade i olika positioner för att visa att den Helige Anden ger olika gåvor till var och en. (Se 1 Kor. 12: 4-11)

Det omvända perspektivet används på denna ikon. Vi kan se att apostlarna som sitter längre bort är större än de som sitter närmare. Detta används för att visa att Kyrkan inte är någon världslig organisation utan en gudomlig-mänsklig organism: Kristi Kropp. Platsen på högsätet är tom, vilket symboliserar är Kristus är Kyrkans huvud (se Kol. 1:18)

På gamla ikoner avbildades folk klädda i olika traditionella folkdräkter och över dem var skrivet "folk, raser och språk" (se Upp. 7:9) På nyare ikoner representeras folket av kungen på ikonens undre del och det står skrivet "kosmos" som på grekiska betyder "världen", vilket i detta fall syftar på "folken i världen". Den svarta bakgrunden bakom kungen symboliserar världens mörker innan den Helige Andens ankomst. Figuren bär krona för att indikera att synden regerade i världen och han håller i tolv rullar som representerar de tolv apostlarnas lära.

Den Helige Anden som utgöts över apostlarna på Pingsten, fortsätter att utgjutas över oss idag. Den Helige Anden är Sanningens Ande som uppfyller allt och är närvarande överallt, givare av liv och allt gott och vår Tröstare.

Den Helige Seraphim av Sofia skriver:

Den Helige Anden föder inom oss saligheten i Guds Rike. Därför är den vår sanna kristna glädje. Vår Frälsare kallade den Helige Anden "Tröstare" och det innebär att genom den Helige Anden kan vi finna verklig tröst i alla våra svårigheter och genom Hans Nåd uppnå Guds Rikes glädje medan vi fortfarande lever här på jorden.

Översatt från engelskan från https://brookwoodblogger.blogspot.se/


bottom of page