top of page

Helige David av Munktorps dagIdag firar vi Helige David av Munktorp, ett av våra svenska Ortodoxa helgon. Han föddes och växte upp i Storbritannien där han blev munk och vigd till präst. När han höra att Helige Sigfrids brorsöner lidit martyrdöden i Sverige, fick han längtan att gå samma väg och bad om tillåtelse att bege sig till Sverige.

År 1024 kom han till vårt land och började sprida Evangeliet i Västmanland. Han byggde en kyrka i nuvarande Munktorp (platsen har fått namnet efter Helige David) och ett klosterbrödraskap samlades kring honom. Många kom till tro och omvände sig till kristendomen och lät döpa sig av den Helige David i en källa som fortfarande finns bevarad i närheten av Munktorps kyrka. Han botade många sjuka och gjorde andra mirakel genom sina böner.

Helige David insomnande i Herren i frid enligt traditionen den 25 juni 1082. Han reliker bevarades i Munktorps kyrka och pilgrimer strömmade i så stort antal för att vörda dem och bedja om helgonets förböner att man var tvungna att bygga ut kyrkan. Därför är Munktorps kyrka idag en av de största landsortskyrkorna och har kallats "katedralen på slätten". Tyvärr försvann Helige Davids reliker under tiden för reformationen.

Ikonen är målad i vårt kloster och är enligt vår kännedom den enda Ortodoxa ikon som finns av Helige David. Den har köpts in av Munktorps församling och hänger i Klockargården intill kyrkan som ligger på platsen där Helige David byggde sin första kyrka. Uppsalas Ortodoxa församling Theotokos avsomnande äger också en sådan ikon och en mindre likadan finns i Kristi Uppståndelses Ortodoxa kyrka i Arboga.

Det ligger mycket arbete, bön och studier bakom ikonen. Vi har bl. a. tittat på hur andra ikoner sett ut av Ortodoxa munkar från England under samma tid och på de katolska framställningar som finns av Helige David (statyn i Munktorps kyrka och på dopfunten, tex). På ikonen kan vi se de utmärkande dragen för helgonet: abbot-staven, Evangeliet som han predikade, källan där han döpte och kyrkan som han byggde. Granarna målade i bysantinsk stil indikerar att det var i Sverige han varit verksam och insomnat och vi kan även se att han levde till hög ålder.

Helige David, bed för oss!


bottom of page